A-Domani voor servers

Waarom een server?

De toepassing van servers is een ideale manier om middelen (soft- en hardware) te bundelen en te delen.
Waarom zou u dit doen?

Wat is een server?

Een server is in de regel een zwaarder computersystem dan die wordt toegepast voor een werkplek.
Uit een technisch oogpunt hoeft deze niet van dezelfde fabrikant te zijn als overige aparatuur.
Dit kan een enkele PC zijn, maar ook een cluster zijn van duizenden machines. Ook kunnen naast machines gebaseerd op Intel architectuur ook servers van HP, SUN of IBM tegepast worden.

Wat kan een server?

Een server dient om gemeenschappelijk hardware en software te delen.
Voorbeelden van gemeenschappelijk gebruik van software:

Voorbeelden van gemeenschappelijk hardware gebruik:

Uiteraard zijn voor veel klanten een aantal toepassingen niet relevant, of kunnen een aantal zaken gecombineerd worden. Ook is het mogelijk dat indien er zeer zware eisen gesteld worden, een zekere functionaliteit over meerdere systemen verspreid wordt (clustering).

Hoe ziet een server er uit

Deze vraag zou moeten luiden Hoe kan een server er uit zien?
De criteria die dit bepalen zijn: a) wat heeft u nodig (nu en in de komende twee jaar) en b) wat is uw budget.
Het moge duidelijk zijn dat beide punten elkaars tegenpolen zijn en dat er een evenwichtige beslissing dient te worden gevonden. Voor de webserver van de buurtvereniging is iets anders nodig dan als u van plan bent de bevindingen van het KNMI na te rekenen.
De hardware van de server wordt gefabriceerd door: Het volledig ontwerpen en bouwen van systemen vanaf chipniveau wordt niet meer gedaan, daar de kosten en doorlooptijd hiervan in vergelijking kant-en-klare oplossingen dit niet meer realistisch maken.