begrippen

X		Een protocol voor grafische weergave. Ontwikkeld door Xerox, eerst "gecopieerd" door Apple, en vervolgens door M$.
X-server	Een programma dat op een computer direct de grafische kaart aanstuurd.
X-client	Een programma dat samen met een aantal andere programma's zijn output naar een X-Server kan sturen.
Display Manager	Een programma dat X-servers kan opstarten
Window manager	Een programma (een X-client) 

Virtuele Terminals

Na een standaard instalatie worden een aantal virtuele terminals opgestart. Zolang men in text-mode opereerd kan men door middel van de toetsencombinaties ... omschakelen. Als men dit doet, krijgt men de standaard login prompt.
Het aantal virtuele terminals staat geconfigureerd in /etc/inittab, regel 48..53:
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
Het is mogelijk om dit te beperken (bovenstaande regels in comentaar te plaatsen), of uit te breiden. Maximum is 12 ivm het aantal functie toetsen.

Opstarten van X (1)

EEN van de mogelijk heden om X op te starten is mbv startx
startx staat onder /usr/X11R6/bin/startx
Het leest de volgende config files;
 1. $HOME/.xinitrc
 2. $HOME/.xserverrc
 3. /etc/X11/xinit/xinitrc
 4. /etc/X11/xinit/xserverrc
Uiteindelijk wordt de binary file /usr/X11R6/bin/xinit aangeroepen:
xinit $clientargs -- $server $display $serverargs

Opstarten van X (2)

Een methode om direct na het booten van het systeem X op te starten, en een grafisch login scherm te krijgen gaat dmv een display manager. In de file /etc/inittab staat op regel 18
id:3:initdefault:
Als op een Red Hat systeem dit veranderd wordt in:
id:5:initdefault:
Wordt automatisch *een* display manager gestart.
In de file /etc/inittab staat op regel 57:
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
In prefdm wordt de keuze gemaakt tussen GDM, KDM of XDM

X en Virtuele terminals

Nadat een Xserver is opgestart, verschijnt zijn output op de eerst vrije virtuele terminal. Aangezien X de toetsencombinaties afvangt, gaat het omschakelen van virtuele terminals dmv

Remote X-applicatie

Als men lokaal op computer "HIERO" X heeft werken, en dmv telnet of rlogin is ingelog op computer "GINDER", is het mogelijk om op GINDER en grafisch programma op te starten, en de windows op HIERO te zien dmv:
 • programma -display=HIERO:0.0
 • export DISPLAY=HIERO:0.0 ; progrmma
 • setenv DISPLAY HIERO:0.0 ; programma

Remote grafisch inloggen

Om niet een applicatie remote op te starten, maar om van het remote systeem een grafisch login scherm te krijgen moet men VAN UIT TEXT MODE (!) het volgende doen:
 • 	X -query GINDER (-once)
  Men heeft dan het zelfde feel&look als of men achter het system zelf zit. Na het uitloggen krijgt men opnieuw het login scherm. Om dit te voorkomen kun je de optie -once meegeven.
  Door dit commando, wordt door computer HIERO een xdmcp pakket naar computer GINDER gestuurd. Op computer GINDER wordt dit beantwoord door een display manager.
  Draait er GINDER geen displaymanager, dan krijg je slecht een grijs scherm te zien.
 • 	X -indirect GINDER (-once)
  In plaats van een login scherm, krijg je eerst een window met een aantal namen van systemen waarop een Display Manager draait. Dit wordt ook wel een CHOOSER genoemd. Na het selecteren van een van de namen, krijg je van dat betreffende system het grafische login scherm.
 • 	X -broadcast (-once)
  Ook hiermee stuur je een XDMCP pakket, echter nu in broadcast mode direct naar alle system.
  Het resultaat is verschillen van systeem tot systeem:
  • Je krijgt net als bij indirect een chooser window
  • Je krijgt een login-window van het eerst beschikbare XDM-server

Display managers


XDMCP-answer

Om te zorgen dat je eigen system ook XDMCP pakketten mag beantwoorden moet je in de file /etc/X11/xdm/xdm-config regel 27 veranderen van:
DisplayManager.requestPort:	0
Naar:
!DisplayManager.requestPort:	0

XDM, maar geen grafische login scherm

Om wel XDMCP pakketten van het LAN te kunnen beantwoorden, maar niet (direct) een grafisch login scherm van je eigen systeem te krijgen, miet in de file /etc/X11/xdm/Xservers regel 13 veranderen van:
:0 local /usr/X11R6/bin/X 
Naar:
#:0 local /usr/X11R6/bin/X 

Local chooser

Om op je lokale systeem een chooser te krijgen volgende commando's uitvoeren:
 • xdm
 • X -ac -indirect localhost
 • (X -ac -broadcast)1

Meerdere X-servers

Normaal is het niet mogelijk om meerdere X-servers tegelijkertijd te hebben draaien. Met onderstaand commando gaat dit wel:
 startx -- :n
Hier in is "n" 1 t/m .... (ongelijk aan een reeds eerder opgestarte X-server

LBX

Het blijkt dat via TSD-cdrom voor NR5 LBX standaard geinstaleerd wordt!!
Opstarten dmv:
/usr/bin/X11/lbxproxy :n -display mynode:p.0 -rgbfile /etc/X11/rgb.txt -zlevel 9 -atomfile /etc/X11/lbxproxy/AtomControl &